SIMPUL MAIYAH NGANJUK

NGALI JOGO NGUDI ILINE BANYU PERWITO SARI NGRAJUT KATRESNAN MURIH RIDHANE PENGERAN

Aidinaas
Adoh tanpo Wangenan Cedhak datan Senggolan
Adigang, Adigung,Adiguno
Kajian Pemaknaan al-Qur'an