SIMPUL MAIYAH NGANJUK

NGALI JOGO NGUDI ILINE BANYU PERWITO SARI NGRAJUT KATRESNAN MURIH RIDHANE PENGERAN

Agomo Ageming Aji
KETIBAN SAMPUR
SAYEG SAEKA PRAYA
Pemaknaan Al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 99 sampai 101.
Aidinaas
Adoh tanpo Wangenan Cedhak datan Senggolan
Adigang, Adigung,Adiguno